Kvalitetshåndboken

1. Innledning

Denne kvalitetshåndboken redegjør for det arbeid som blir gjort for å sikre kvaliteten på de oppdrag vi får, og hvordan dette er tilpasset vårt eget behov for målrettet utvikling av bedriften. Hensikten er å gi våre ansatte og våre kunder en kort og oversiktlig beskrivelse av det dokumenterte kvalitetsssystemet.

1.1 Litt om Karlsen VVS AS

Karlsen VVS ble etablert i 2003 og ble i 2011 aksjeselskap. Bedriften har jobbet innen rørleggerbransjen, vi driver med rehabilitering, modernisering og nybygg innen privat og offentlig sektor. Vi leverer, monterer og vedlikeholder rør og sanitærutstyr til alle våtrom, vaskerom, kjøkken med mer. Vi påtar oss totalleveranse der vi tar hånd om hele den praktiske gjennomføringen.

Vi holder til i tidmessige lokaler i Karihaugveien 89, Oslo kommune. Vi er fire ansatte, en lærling.

Vi har innarbeidet et tillitsfullt forhold til våre kunder, der vi spesielt vil fremheve de oppdrag vi har hatt for Stiftelsen Anker Hotell og Studentboliger.

1.2 Formål

Formålet med kvalitetssystemet er å opprettholde og forbedre våre ferdigheter til å styre alle forhold som påvirker kvaliteten på det rørleggerarbeidet vi utfører og å kunne dokumentere dette. hensikten med kravene er å forebygge feil og avvik, og spesielt forhindre at feil og avvik får gjenta seg.

1.3 Overordnet mål: – fornøyde kunder/tillit – lønnsomhet

Karlsen VVS AS har som overordnet målsetting å innfri kundens forventninger til utført rørleggerarbeid.

Godt utført rørleggerarbeid hver eneste gang og kostnadseffektivitet til rett tid og sted skal gjøre Karlsen VVS AS til en konkurransedyktig, lønnsom og solid bedrift.

1.4 Strategi

Strategien er å oppnå null-feil arbeid ved å sette kvalitet først. Rennome, lønnsomhet og soliditet vil komme som en følge av dette.

Det skal alltid sikres at kunden og vi selv er fornøyd med det arbeid vi har utført, et forhold som betinger at vi har normer og regler for hvordan arbeidet skal utføres og dokumenteres underveis i arbeidet så vel som ved ferdigstillelse.

1.5 Effektivitet

Med effektivitet i Karlsen VVS AS må forstås evnen til å gjennomføre oppdrag i samsvar med plan slik at vi når målsettingene. Høy effektivitet innebærer rett kvalitet framstilt med høy produktivitet for å være konkurransedyktige på lang sikt.

1.6 Vår systemoppbygging

Vi benytter det dokumenterte kvalitetssikringssystemet Byggsafe total, som møter internasjonale krav og anbefalinger til kvalitetsutvikling og kvalitetssikring.

De retningslinjer som gjelder for gjennomføring av oppdrag og dokumentasjon overfor kunden er utviklet, innført og vedlikeholdt i samsvar med gjeldende retningslinjer. Vårt system er dokumentert ved:

  • Kvalitetssikring – perm
  • Hms – permen; retningslinjer og dokumentering av utførelse
  • Prosjektstyring

Helse, miljø og sikkerhet

Bedriftens mål med HMS-arbeidet er å skape trygghet og sikkerhet i arbeidet, for egne ansatte og omgivelsene.